townhome

วิธีการเลือกซื้อบ้าน ทาวน์โฮม แบบง่ายๆ

การจะซื้อบ้านซักหลักต้องเลือกให้ดีที่สุด เพราะมันเป็นที่ๆ เราจะต้องนอน และกินอยู่กับมันไปทั้งชีวิต แต่จะเลือกยังไงให้ถูกใจและคุ้มค่าที่สุด อันนี้เป็นคำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันต่อไป โดยมันมีหลายปัจจัยที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ และข้อมูลด้านล่างนี้คือสิ่งที่เราคัดมาว่าควรนำไปใช้พิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมแบบง่ายๆ

Posted in สาระน่ารู้เรื่องบ้าน | Comments Off on วิธีการเลือกซื้อบ้าน ทาวน์โฮม แบบง่ายๆ
real-home

เรื่องควรรู้ก่อนการสร้างบ้านจริง

จริง ๆ แล้วผมไม่อยากทำให้คุณกลัวเลยหากคุณตัดสินใจที่จะสร้างบ้านซักหลังหนึ่ง ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ผมชอบขั้นตอนการสร้างบ้านอย่างมาก เราจะต้องคิดวางแผนมีหลายสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนที่คุณจะเริ่มวางเสาเข็มต้นแรก เรารู้ว่ามันต้องใช้เวลามาก แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน ขั้นตอนแรกของการออกแบบบ้านไม่ค่อยยุ่ง

Posted in สาระน่ารู้เรื่องบ้าน | Comments Off on เรื่องควรรู้ก่อนการสร้างบ้านจริง
Homedesign

ขั้นตอนการออกแบบบ้านด้วยตนเอง

ในการออกแบบบ้านของคุณเองให้เริ่มด้วยการนึกถึงคุณลักษณะที่คุณต้องการในบ้าน รูปร่างต่าง ๆ ที่ควรมีเช่นหน้าต่างกี่บาน มีห้องครัวขนาดใหญ่ จากนั้นวาดร่างแผนคร่าว ๆ ที่มีคุณลักษณะทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในกระดาษ และเริ่มสร้างร่างแบบโครงสร้างมิติในคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ภาพ 3 มิติเช่นHome Designer Suite

Posted in สาระน่ารู้เรื่องบ้าน | Comments Off on ขั้นตอนการออกแบบบ้านด้วยตนเอง
design-q

การออกแบบบ้านสำหรับประเทศที่มีอากาศร้อน

ประเทศไทยของเราเป็นที่ทราบกันดีว่ามีอากาศ ที่ร้อน และไม่ได้มีหิมะตกอย่างประเทศอื่นๆ ก็สรุปได้ว่าเป็นประเทศโซนร้อนที่ร้อนตลอดทั้งปี จะมีช่วงอากาศหนาวบ้างแต่ก็ไม่หนาวมากอะไร ในส่วนของการออกแบบบ้านนั้นไม่ว่าจะสร้างเป็นแบบไม้หรือปูนก็น่าจะไม่ต่าง กันมากถ้าจะต่างก็คือพื้นของบ้านบ้านไม้จะมีพื้นที่ร้อนกว่า

Posted in สาระน่ารู้เรื่องบ้าน | Comments Off on การออกแบบบ้านสำหรับประเทศที่มีอากาศร้อน