เหตุผลที่บ้านยกระดับจึงไม่เป็นที่นิยมมากนักหมู่คนทั่วไป

High-rise-house
น้อยคนนักที่จะมีบ้านในลักษณะที่เป็นการเล่น ของระดับ ไม่ว่าจะจากพื้นที่หรือจากบันไดต่างๆ โดยอย่างที่ทราบกันดีว่าบ้านเล่นระดับก็ไม่ต่างจากบ้านทรงไทยในสมัยก่อนมาก นัก อาจจะด้วยความที่คนสมัยก่อนสร้างบ้านในรูปแบบของการยกระดับเพื่อป้องกันน้ำ ท่วม โดยเฉพาะบ้านบริเวณแม่น้ำนั้นเอง แต่ส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันนั้นบ้านลักษณะในแบบลูกเล่นยกระดับได้หมดไปเพราะด้วย มีระบบการป้องกันน้ำท่วมที่ดีขึ้น , มีวัสดุที่ดีขึ้น ไปจนถึงเพื่อไปแปลงไปตามยุคสมัยก็ตามที แต่ในต่างจังหวัดยังพอเห็นบ้านในลักษณะทรงไทยอยู่จำนวนไม่น้อย
High-rise-house-
แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำรูปแบบของการ เล่นระดับบ้านมาสร้างให้ทันสมัยมากขึ้นเหมือนกัน เช่นการใช่วัสดุที่ใหม่ขึ้นทำให้ดูทันสมัยและออกมาสวยงามทีเดียว แต่สิ่งที่ทำให้บ้านยกระดับไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือยอมรับมากนักอาจจะในหลายๆ เรื่องเช่น การที่พื้นบ้านมีระดับไม่เท่ากันอย่างบันไดอาจจะทำให้เราเดินภายในบ้านไม่มี ความคล่องตัวมากพอ และไม่สะดวกอย่างมาก โดยเฉพาะหากภายในบ้านมีคนป่วยหรือผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ยากหากต้อง เคลื่อนไหวในบ้านที่มีพื้นที่ต่างระดับเยอะๆ เช่นนี้ หรือในบางบ้านที่สร้างบนพื้นที่ที่ต่างระดับไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินที่เป็น เนิน หรือสร้างลงบนน้ำหากเกิดเหตุการณ์ดินยุบตัวอาจมีอันตรายต่อผู้อาศัยได้ง่ายๆ นั้นเอง
นอกจากความเป็นอยู่ภายในตัวบ้านแล้ว ยังมีเรื่องของ “ฮวงจุ้ย” เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย เพราะหลายๆ คนเชื่อกันว่าหากบ้านที่มีระดับไม่คงที่ ก็เหมือนกันชีวิตที่ไม่คงเส้นคงวานั้นเอง อีกทั้งโชคลาภต่างๆ จะเข้าไม่ถึงผู้อยู่อาศัย แต่ทั้งหมดที่กล่าวไปก็ขึ้นกับผู้อยู่อาศัยเองด้วยว่าผู้แบบไหนแล้วสบายใจ หรือในอานาคตจะไม่สร้างปัญหาแก่เรานั้นเองครับ